Вход за производители
organic
bio
organic
organic
bio


Анета

био магазин
.... прочети още

Естетик Про ЕООД

био магазин
.... прочети още

Анна Мельова

био магазин
.... прочети още

Димитър Алексиев

био магазин
.... прочети още


organic

Органик земеделие

Начало > Какво е ОРГАНИК > Органик земеделие

Биологичното земеделие се ражда в Европа през 20-те години на миналия век. То е плод на инициативата на агрономи, лекари, фермери и консуматори, обединени около етичните и екологични принципи. Те поставят началото на алтернативно земеделско производство, при което предимство имат хумусът, природното равновесие и автономията на фермата.
Днес биологичното земеделие е синоним на модерна и съвременна производствена система, а биологичните продукти са еталон за здравословна и качествена храна. Доказателство за това е постоянният ръст на продажбите на биологични храни в световен мащаб през последните 15 години.
Ето някои от основните принципи на биологичното земеделие:

Грижлива експлоатация на почвата
Чистата почва, чистият въздух, чистата вода, както и разнообразният растителен и животински свят са незаменими. Биологичното земеделие ще върви винаги ръка за ръка с природата и околната среда, само при спазване на необходимите изисквания.

Личната отговорност на всеки
Земеделието е човешка намеса в природата със своите последствия за бъдещето. Семействата на био фермерите са осъзнали своята отговорност за опазване на природата и се опитват да хармонизират своя труд с природните цикли и процеси.

Опазване на биоразнообразието
Биологичното земеделие трябва да се намира в центъра на една разнообразна екосистема със стабилно екологично равновесие. Храстите, естествените ливади и пасища, синорите, високостъблените овощни дръвчета и другите биотопи обогатяват не само пейзажа, но и допринасят за запазването на биологичното разнообразие.

Запазване или възстановяване на живата почва
Занапред само биологично активните почви ще продължат да дават реколта. Ето защо биологичното земеделие, използвайки адекватни техники, отделя специално внимание на запазването и подобряването на естественото почвено плодородие. Всичко, което е в разрез с тази основна цел, трябва да бъде забравено. Строго е забранено използването на химически торове.

Профилактично предпазване на растенията
Опазването на културните растения от плевели, болести и неприятели зависи в еднаква степен от избора на устойчиви и адаптирани към климата сортове, хармонично и уравновесено почвено плодородие и съответните методи за отглеждането на културите. Абсолютно е забранено използването на синтетични фитосанитарни препарати.

Отглеждане на животните, съобразно с техните нужди
Трябва да се държи сметка за индивидуалните нужди на всеки животински вид, отглеждан във фермата. Това задължение включва както етичните принципи, така и биологичните аспекти. Целта на развъждането и селекцията е постепенно повишаване на продуктивността в перспектива, а не моментни рекорди. Генетичните манипулации и трансплантацията на ембриони са забранени.

Качествена продукция
Повишеното количество на произведената продукция не трябва да става за сметка на нейното качеството.

Поддържане на качеството
Качеството на биологичната продукция трябва да бъде запазено по цялата верига от полето до потребителя. Процесите на преработка на биологичните суровини до краен продукт трябва не само да запазват вкусовите им качества, но и да запазват най-важните субстанции, които те съдържат.

Предимства за потребителите
Предлагайки здравословни хранителни продукти и опазвайки възможно в най-голяма степен околната среда, биологичното земеделие работи за интересите на потребителите и за тяхното здраве.

Оценка на продуктите
Биологичното земеделие и неговото бъдеще зависят от способността на потребителите да оценят стойността на здравословната биологична храна и на тяхната добра воля да платят малко по-скъпо за нея.

Земеделието и неговото бъдеще
Бъдещето на земеделието в по-далечна перспектива може да бъде гарантирано само от неговата хармония с природата. Следователно, на биологичното земеделие не бива да се гледа само като на екологична алтернатива – то ще трябва да осигури изхранването на човечеството.© 2009-2010 organic.bg. Всички права запазени. Фирма за изработка на сайт и компютри от РС Консулт

   Page copy protected against web site content infringement by Copyscape