Вход за производители
organic
bio
organic
organic
bio


Валентин Тафраджийски

био магазин
.... прочети още

Д. Колева

био магазин
.... прочети още

С. Василева

био магазин
.... прочети още

Emiliya

био магазин
.... прочети още


organic

Статии, ревюта, анализи

Начало > Статии > Стъпки за включване в системата за контрол и сертификация на биологично производство – условия на „Кю Сертификейшън”, сертифицираща компания

Стъпки за включване в системата за контрол и сертификация на биологично производство – условия на „Кю Сертификейшън”, сертифицираща компания

Стъпки за включване в системата за контрол и сертификация на биологично производство – условия на „Кю Сертификейшън”, сертифицираща компания
Включване в системата за контрол и сертификация на биологични продукти:
1. Заявявате желание за сертификация.
2. Получавате комплект документи за Заявление.
3. Прочитате внимателно документите, попълвате ги и ги изпращате (представяте) в офиса на съответната сертифицираща компания.
4. Полученото Заявление се оценява и ако е правилно и коректно попълнено и придружено с всички необходими оправдателни документи, Ви предлагат Договор за сертификация и ценова оферта.
5. При приемане на предложения договор и ценова оферта, подписвате и изпращате съответните документи и извършвате плащане на първоначална проверка на място (инспекция).
6. Определя се инспектор за Вашето стопанство или предприятие и съгласувате дата за първоначална проверка на място (инспекция).
7. Ако в резултат от проведената проверка на място се установи, че Вашето стопанство или предприятие отговаря на изискванията на биологичното производство, то бива включено в системата за контрол на съответната сертифицираща компания и вписано в списъка на контролираните оператори, а Вие извършвате пълно плащане по ценовата листа.

Контрол и сертификация на биологични продукти:
1. Вашето стопанство или предприятие подлежи всяка година минимум на една пълна проверка на място. Броят на проверките се определя въз основа на анализ на риска.
2. Проверките на място се извършват в т.нар. „критични периоди”, т.е. когато е най-голяма вероятността за допускане на несъответсвия с изискванията на законодателството.
3. По време на проверките инспекторите проверяват съответствието на данните, подадени в Заявлението за сертификация, спазването на нормативните изисквания, документацията (дневниците и оправдателните документи) на стопанството или предприятието, посещават всички производствени площи, помещенията за съхранение и преработка, наблюдават различните етапи на производство.
4. Инспекторите могат да вземат проби за анализ за установяване липсата на неразрешени субстанции (в случай на съмнение за използването на такива или съгласно годишния план за вземане на проби).
5. Инспекторите съставят доклад от проверката, който Вие също подписвате, и един екземпляр от доклада остава при Вас.
6. Докладът от проверката се оценява и ако е необходимо, се дават предписания за мерки, които да осигурят и гарантират съответствието на Вашето стопанство или предприятие с изискванията на законодателството в областта на биологичното земеделие.
7. При положителна оценка на стопанството или предприятието, можете да заявите издаването на документ за контрол и сертификация (сертификат, писмено доказателство по смисъла на чл. 29, параграф 1 от Регламент (ЕО) 834/2007.

С любезното съдействие на д-р Анна Карова, Изпълнителен Директор на „Кю Сертификейшън”, сертифицираща компания
За повече информация, моля, посетете www.qci.bg.
© 2009-2010 organic.bg. Всички права запазени. Фирма за изработка на сайт и компютри от РС Консулт

   Page copy protected against web site content infringement by Copyscape