E-Market (Private Items)Organic.bg is not responsible for the content of published items. If you notice incorrect listing, please tell us at office@organic.bg

To publish new item please click here.


Name  : Д. Колева
Phone : 0879 372 246
E-mail: papio@mail.bg

Hand-made paper - изработване на визитки, покани, етикети от рециклирана хартия. Възможност за изработване на хартия по желание на клиента (включително единични бройки).

organic

Comments, reviews


Д. Колева  - 
Надписването на ръчно изработена хартия става по няколко начина: с прикрепяне на паус, с полимерен печат и на ръка. Също така в хартията могат да бъдат вградени сухи цветя, да бъде нюансирана в определен цвят и дори да бъде ароматизирина с натурални етерични масла.

Organic Team  - 
Много ще е интересно, като се принтират визитките!

Organic Team  - 
Ще е интересно да се покаже и мостра. ;)

Write a comment

Write name !
Wrong e-mail !       Home  |   Organic Products  |   How to order |   Organic Bulgaria  |   E-Market |   Organic Market  |   About us  |   Contacts  |   Advertise  

© 2009-2010 organic.bg. All rights reserved. Web design & computers by PC Consult

   Page copy protected against web site content infringement by Copyscape