E-Market (Private Items)Organic.bg is not responsible for the content of published items. If you notice incorrect listing, please tell us at office@organic.bg

To publish new item please click here.


Name  : Ивайло Йотов
Phone : 0884922995
E-mail: iotov_5@abv.bg

New Era Health Industry (Group) Co., Ltd. (наричана по-долу New Era), създадена през март 1995 г., е дъщерно дружество на CNEGC; като гръбнак на групата, New Era е високотехнологично предприятие със седалище в Пекин и регистрирано в Държавната администрация за промишленост и търговия.New Era винаги е настоявала за корпоративната култура на „Развитие на националната индустрия и благоприятстване на човешкото здраве“, пренасяйки напред културата за опазване на здравето на китайския народ и философията на „хомологията между храната и лекарството“. Постоянно изследвайки и използвайки същността на традиционната китайска медицина и използвайки пълноценно местните природни ресурси и напреднали технологии, New Era успешно разработи здравословна храна от серията „Guozhen“https://www.newera-europe.com/bg/?sponsor=R110190718600

organic

Comments, reviews

No written comments for this item. Write the first comment.

Write a comment

Write name !
Wrong e-mail !       Home  |   Organic Products  |   How to order |   Organic Bulgaria  |   E-Market |   Organic Market  |   About us  |   Contacts  |   Advertise  

© 2009-2010 organic.bg. All rights reserved. Web design & computers by PC Consult

   Page copy protected against web site content infringement by Copyscape